Zásady ochrany osobních údajů

Za zlepšování poskytovaných služeb a monitoringu webu využíváme statistiky Google Analytics, které nevyužívají údaje, ze kterých je možné zjistit totožnost uživatele. Nedochází tak k využívání osobních údajů. Více informací o GDPR a Google Analytics

K propagaci služeb využíváme reklamní nástroje společnosti Seznam.cz, a.s. Tyto nástroje využívají pouze taková data, která neidentifikují konkrétní fyzické osoby nebo prostřednictvím nichž není možné konkrétní fyzické osoby identifikovat. Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.